8. in 9. razred pri pouku v Bohinju

SPOŠTOVANI UČENCI IN STARŠI! V okviru delovanje otroškega parlamenta na naši šoli smo si kot podtemo letos izbrali ŠOLA ZA ŽIVLJENJE. Za lažje razumevanje organizacije pouka in konkretnih situacij smo se v letošnjem šolskem letu povezali z OŠ Bohinj. Učencem želimo...