ŠOLSKO TEKMOVANJE BOBER

11. november 2021: šolsko tekmovanje Bober s področja računalništva za učence predmetne stopnje