ŠOLSKO TEKMOVANJE BOBER

15. november 2021: šolsko tekmovanje Bober s področja računalništva za učence 4. in 5. razreda