ŠOLSKO TEKMOVANJE BOBER

16. november 2021: šolsko tekmovanje Bober s področja računalništva za učence 2. in 3. razreda