V petek, 18. 6. 2018, je na športnem igrišču v Podbrdu potekala otvoritev podbrškega tekaškega festivala. Otvoritev že drugo leto v celoti pripravijo učenci in učenke OŠ Simona Kosa Podbrdo pod vodstvom svojih mentorjev. Prireditev zelo lepo povezujeta Igor Kragelj in Petra Guna. S prisrčnim nastopom otroškega pevskega zbora pod vodstvom Monike Bagon je prireditev polepšana s čudovitimi mladimi pevskimi glasovi. Petra in Igor pa poskrbita, da slovesnost res daje vtis prave svečane otvoritve. Podbrška šola s PTRFjem zelo dobro sodeluje, saj se prav v prostorih šole odvijajo vse dejavnosti povezane z UPTjem. V imenu ekipe PTRF in TD Podbrdo se vsem, ki v šoli pomagate pripraviti ta lep slavnostni dogodek prisrčno zahvaljujem. Zahvala tudi vsem, ki v šoli pomagate pri pripravi zajtrkov in urejanju prostorov, kjer tekači lahko počivajo in prenučujejo ekipe naših prostovoljcev. Hvala ravnateljici Poloni Kenda za posluh za naše dejavnosti.

Jože Dakskobler, organizator PTRF