Šolski koledar

S poukom začnemo v ponedeljek, 2. septembra 2019.
Prvo redovalno obdobje se zaključi 31. januarja 2020.

POČITNICE

Jesenske: od 28. oktobra do 1. novembra
Novoletne: od 25. decembra do 2. januarja, 3. januar je pouka prost dan
Zimske: od 17. februarja do 21. februarja
Prvomajske: od 27. aprila do 1. maja
NADOMEŠČANJE POUKA

Na štiridnevnem šolskem taboru bomo nadomeščali dva dneva pouka, in sicer 23. in 24. 12. 2019, ki bosta pouka prosta.
ZAKLJUČEK POUKA

9. razred zaključi s poukom 15. junija, ostali pa 24. junija 2020.
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno učenje, za sodelovanje v interesnih dejavnostih in za delo v oddelčni skupnosti.
Ravnateljica podeli priznanja učencem na slovesni prireditvi ob koncu šolskega leta. Posebej pozorni smo na učence, ki zaključujejo šolanje pri nas.
Predaja ključa poteka ob zaključku pouka za 9. razred.