Skoči na glavno vsebino

Šolski koledar

 

S poukom začnemo v četrtek, 1. septembra 2022.

Prvo redovalno obdobje se zaključi 31. januarja 2023.

 

POČITNICE

Jesenske: od 31. oktobra do 4. novembra

Novoletne: od 26. decembra do 2. januarja

Zimske: od 6. februarja do 10. februarja

Prvomajske: od 27. aprila do 2. maja

 

Pouka prost dan je še 26. april  v skladu s 7. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole.

ZAKLJUČEK POUKA

9. razred zaključi s poukom 15. junija, ostali pa 24. junija 2023.

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno učenje, za sodelovanje v interesnih dejavnostih in za delo v oddelčni skupnosti.

Ravnateljica podeli priznanja učencem na slovesni prireditvi ob koncu šolskega leta. Posebej pozorni smo na učence, ki zaključujejo šolanje pri nas. 

Predaja ključa poteka ob zaključku pouka za 9. razred.

Šolski koledar za osnovne šole za šolsko leto 2022/2023.

Dostopnost