Šolski koledar

S poukom začnemo v petek, 3. septembra 2018.

Prvo redovalno obdobje se zaključi 31. januarja 2019.

POČITNICE

Jesenske:                    od 29. oktobra do 2. novembra

Novoletne:                  od 24. decembra do 2. januarja

Zimske:                       od 25. februarja do 1. marca

Prvomajske:                od 29. aprila do 3. maja

 

NADOMEŠČANJE POUKA

V šolskem letu 2018/2019 bomo pouk za ponedeljek, 24. 12. 2018, nadomeščali na kulturno-športnem dnevu v Ljubljani, ki bo 16. 10. 2018. Pouk na dan 3. 5. 2019 bomo nadomeščali s prireditvijo ob 150-letnici šole, ki bo 10. 5. 2019.  Pouk na dan sobote, 2. 2. 2019, bomo nadomeščali na geografski ekskurziji v mesecu juniju.

ZAKLJUČEK POUKA

  1. razred zaključi s poukom 14. junija, ostali pa 24. junija 2019.

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno učenje, za sodelovanje v interesnih dejavnostih in za delo v oddelčni skupnosti.

Ravnateljica podeli priznanja učencem na slovesni prireditvi ob koncu šolskega leta. Posebej pozorni smo na učence, ki zaključujejo šolanje pri nas.

Predaja ključa poteka ob zaključku pouka za 9. razred.