Interesne dejavnosti

INTERESNA DEJAVNOST KRATEK OPIS OZ. PROGRAM VODI ČAS

za učence razredne stopnje

 

kolesarski krožek pridobitev kolesarskega izpita Suzana Torkar Panjtar sreda, 6. ura
mali nogomet osnove malega nogometa Igor Kragelj petek, 7. ura
računalniški krožek učenje osnov računalništva Branko Ocvirk torek, 7. ura
(2. in 3. r)

ponedeljek, 7. ura
(4. in 5. r)

za učence predmetne stopnje

 

dramski krožek priprava gledališke predstave

Suzana Torkar Panjtar,

Petra Guna

torek, 6., 7. ura
prva pomoč spoznavanje osnov prve pomoči Igor Kragelj četrtek, 7. ura
angleški bralni klub – English Book Club branje in pogovor o izbrani angleški knjigi v sodelovanju z ostalimi posoškimi šolami Vika Perinčič po dogovoru
zgodovinski krožek TPLG Branko Ocvirk po dogovoru
računalniški krožek osnove računalništva, programiranje Branko Ocvirk petek, 7. ura

za vse učence

 

pevski zbor učenje petja, igranja, nastopi Kristina Škibin

sreda, 5. ura (2. do 5. r)

sreda, 6. ura (6. do 9. r)

likovni krožek likovno ustvarjanje Mirko Kavčič po dogovoru
planinski krožek pohodi in osnove planinstva Mojca Klavžar ob sobotah, po dogovoru
foto-novinarski krožek osnove fotografije in novinarskega poročanja Kristina Škibin po dogovoru
Sadeži družbe medgeneracijsko prostovoljstvo Kristina Škibin po dogovoru
šahovski krožek osnove šaha Kristina Škibin četrtek, 6. ura
italijanščina učenje tujega jezika Kristina Škibin po dogovoru

Bralna značka poteka celo šolsko leto, za razredno stopnjo jo vodita razredničarki, za predmetno stopnjo Petra Guna.

Krožki bodo organizirani le, če bo vanje vključenih dovolj učencev. Če bi skupina učencev želela obiskovati določen krožek, ki ga šola ne ponuja, bomo skušali njihovi želji ustreči.