Delovni zvezki in potrebščine za šolsko leto 2018/19

POTREBŠČINE

Učitelji so pripravili priporočljiv nabor potrebščin za naslednje šolsko leto, ki ga najdete tukaj. Učenci najprej uporabite potrebščine, ki so ostale od preteklega šolskega leta. Zaželjeno je, da imajo učenci vse potrebščine, da se pouk lahko nemoteno odvija.

DELOVNI ZVEZKI

Za šolsko leto 2018/19 smo šole dolžne zagotoviti delovno gradivo za prvošolce, ki ga bodo prejeli prvi šolski dan. Za ostale razrede je Svet staršev dne 23. 5. 2018 podal soglasje k predlogu o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezen razred. Izbor najdete tukaj.