Skoči na glavno vsebino

V okviru delovanje otroškega parlamenta na naši šoli smo si za podtemo izbrali Naša šola je šola za življenje. Povezali smo se z nam najbližjo šolo. Za lažje razumevanje organizacije pouka in konkretnih situacij smo se družili z učenci in učitelji OŠ Bohinjska Bistrica. Domenili smo se za obisk obeh šol, ko so imeli učenci priložnost izkusiti delovni dan na šoli. Učencem želimo na ta način omogočiti navezovanje stikov pred odhodom v srednjo šolo in izkušnjo pouka v številčnejšem razredu.

Tako bohinjskim kot podbrškim učencem je bila izmenjava všeč. Bohinjski učenci so bili pri nas 31. 1. in se pri pouku ter med odmori družili z učenci naše šole. Podbrdčani smo bili na obisku v Bohinjski Bistrici v četrtek, 7. 2. Zjutraj so nas pričakali učenci šolske skupnosti in nam razkazali šolo. Učenci so se na šoli dobro počutili, ugotovili so, da je naša šola res prostorna. V senzorni sobi so izkusili umirjanje z glasbenimi in zvočnimi efekti. Učenci so bili v času pouka razdeljeni v skupine in imeli pouk po urniku. Tretjo šolsko uro smo si ogledali njihovo prireditev ob kulturnem dnevu. Prekmalu, po četrti šolski uri, je bil čas za odhod domov. Učenci so začutili utrip življenja druge šole in navezali stike z vrstniki. Ugotovili so, da je pouk precej podoben na obeh straneh tunela. Predlogov, kako bi lahko sodelovanje okrepili, imajo učenci kar nekaj. Na obeh šolah se bomo potrudili, da sodelovanje ohranimo in ga v korist učencev okrepimo!

Mojca Klavžar, mentorica šolske skupnosti

Dostopnost