Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci in učenke, spoštovani starši.

Novo šolsko leto pričnemo v torek, 1. septembra 2020. Letos bo prvi šolski dan nekoliko drugačen. Ob sprejemu prvošolčkov ob 10. uri pričakujemo obisk ministrice za šolstvo, dr. Simone Kustec. Prosimo, da imajo vsi učenci na prvi šolski dan s seboj maske.

Na prvi šolski dan učenci še ne bodo imeli rednega pouka. V prvem delu bodo razporejeni po učilnicah s svojimi razredniki, nato bodo prisostvovali svečanemu sprejemu prvošolčkov. Kasneje bodo skupaj s svojimi razredniki pregledali šolski red in pravila obnašanja ter šolski koledar. Prejeli bodo urnike. Pogovorili se bodo o načinu dela v tem šolskem letu in reševanju morebitnih težav. Pouk se bo prvi dan za vse učence zaključil ob 12.10, sledilo bo kosilo za prijavljene učence.

Radi bi vas opozorili, da upoštevate še nekaj posebnosti, ki so navedene spodaj, da bomo skupaj lahko zagotovili vse potrebne varnostne ukrepe, da ohranimo zdravje:

SPLOŠNO: Učenci morajo ves čas upoštevati vse ukrepe NIJZ (umivanje rok, pravilno kašljanje, higieno pri obrokih …).

Vstop v šolo staršem ni dovoljen.

Predviden je roditeljski sestanek za vse starše učencev, ki bo v torek, 15. 9. 2020, v poznih popoldanskih urah. Vabila boste pravočasno prejeli.

POTREBŠČINE:  Učenci prvi šolski dan prinesejo s sabo šolske copate, peresnico, beležko in šolsko torbo, saj bodo prejeli učbenike in ostala gradiva, ki jih priskrbi šola.

Pripomočkov si med seboj ne smejo posojati, zato poskrbite, da imajo vse potrebno (barvice, šilček, radirko, lepilo, škarje, svinčnik …).

PREHRANA:  V šoli učencem nudimo dopoldansko malico in kosilo.

Učenci naj v šolo ne prinašajo nobene hrane, pijače ali priboljškov, tudi če praznujejo rojstni dan.

PRIHOD V ŠOLO: Ob vhodu bo zjutraj dežurni učitelj, ki bo učence usmeril v njihove učilnice.

PREVOZI:  Vsem učencem vozačem starši zagotovite zaščitno masko, ki si jo nadenejo v času vožnje.

Za kakršnekoli nadaljnje informacije pokličite v šolo.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za vaše in naše zdravje.

zaposleni OŠ Simona Kosa Podbrdo

Dostopnost