Skoči na glavno vsebino

OŠ Simona Kosa Podbrdo v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa sprejema naslednji ukrep:

Na šoli so do preklica prepovedane vse dejavnosti v vrtcu in v šoli, ki bi lahko ogrozile okužbo z omenjenim virusom. Začasno so odpovedane vse prireditve in druge dejavnosti, ki bi lahko povzročale tveganja za okužbo (spremljajte Koledar dogodkovna https://os-podbrdo.si/). Glede državnih tekmovanj šola še ni dobila podrobnejših obvestil.

Odpovedani so tudi roditeljski sestanki, za govorilne ure pa se s posameznim učiteljem dogovorite preko elektronske pošte https://os-podbrdo.si/podatki-o-soli/zaposleni-na-soli/.

Učence, zaposlene in najemnike šolskih prostorov vljudno prosimo, da dosledno upoštevajo hišni red s poudarkom na zagotavljanju higiene in zračenju prostorov.

Načrt dela našega zavoda v času okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi je objavljen na http://os-podbrdo.si/files/2016/11/Na%C4%8Drt-dela-v-%C4%8Dasu-izrednega-pove%C4%8Danja-nevarnih-nalezljivih-bolezni.pdf

Hvala za razumevanje.

Pouk in delo v vrtcu bosta potekala po ustaljenem urniku.

Polonca Kenda, ravnateljica

Dostopnost