UČITELJI NA ŠOLI

Polonca Kenda

GEO

govorilne ure: po dogovoru

email: polona.kenda (at) guest.arnes.si

Franka Žele

razredni pouk

razrednik: 1. in 3. razred
govorilne ure: po dogovoru
email: franka.zele1 (at) guest.arnes.si

Kristina Gaberšček Pisk

KEM, BIO, NAR, organizatorka prehrane

razrednik: 6. in 7. razred                       govorilne ure: po dogovoru
email: kristina.gaberscek-pisk (at)guest.arnes.si

Petra Guna

SLJ, knjižničarka

govorilne ure: po dogovoru
email:petra.guna1 (at) guest.arnes.si

Kristina Škibin

GUM, ZGO, PZ, NI12

govorilne ure: po dogovoru
email: kristina.skibin1 (at) guest.arnes.si

Magda Čujec

podaljšano bivanje

govorilne ure: po dogovoru
email: magda.cujec (at) guest.arnes.si

Lucija Slokar

MAT, NIT, GOS, KID

govorilne ure: po dogovoru
email: lucija.slokar (at) guest.arnes.si

Vika Perinčič

TJA

govorilne ure: po dogovoru
email: vika.perincic (at) guest.arnes.si

Judita Mrak

šolska svetovalna služba, dodatna strokovna pomoč

govorilne ure: po dogovoru
email: 

Mirko Kavčič

LUM, LS123

govorilne ure: po dogovoru
email: mirko.kavcic (at) guest.arnes.si

Suzana Torkar Panjtar

razredni pouk

razrednik: 4. in 5. razred
govorilne ure: po dogovoru
email: suzana.torkar (at) guest.arnes.si

Igor Kragelj

ŠPO, TIT, hišnik

razrednik: 8. in 9. razred
govorilne ure: po dogovoru
email: igor.kragelj (at) guest.arnes.si

Albin Kurinčič

FIZ, računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti

govorilne ure: po dogovoru
email:  albin.kurincic(at)guest.arnes.si

VRTEC

Laura Brovč

vzgojiteljica

Karmen Mavri

pomočnica vzgojiteljice

Kaja Vojska

pomočnica vzgojiteljice in vzgojiteljica

Maša Šavli

pomočnica vzgojiteljice in vzgojiteljica

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI IN VRTCU

Olga Levpušček Cvetko

računovodja, tajnica

email: olga.levpuscek-cvetko(at)guest.arnes.si

Ljeposava Đukić

čiščenje šolskih prostorov

Božana Ilić

čiščenje šolskih prostorov

Majda Šorli-Černe

kuharica, čiščenje šolskih prostorov