Skoči na glavno vsebino

Obvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2024/2025 bomo glede na  prijave učencev izvajali naslednje obvezne izbirne predmete: nemščina, šport za zdravje in filmska vzgoja. 

  • V devetletki ponuja šola v zadnji triadi izbirne predmete. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete.
  • V skladu z zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.
  • Učenec naj izbere predmet, ki ga zanima, upošteva naj svoje sposobnosti in interes. Pri izboru bomo skušali upoštevati njegovo prvo izbiro, če bo za predmet, ki ga je izbral, dovolj prijav.
  • Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, najbolj uspešen.
  • Vse kar morate vedeti pred izbiro, je zapisano v publikaciji, zato jo preberite.

Publikacija obvezni izbirni predmeti 2024-2025

Prijavnica za izbirne predmete 2024-2025

 

Dostopnost