Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje

Oddelek podaljšanega bivanja

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca pouka do 15.30. V tem času imajo učenci kosilo in ustvarjalne, športne in druge sprostitvene aktivnosti. Napišejo tudi domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti.

Predviden urnik dela:

  • 11.25 – 12.15: ustvarjalne delavnice
  • 12.15 – 12.45: kosilo
  • 12.45 – 13.15: počitek, sprostitvene dejavnosti
  • 13.15 – 14.05: vključevanje v interesne dejavnosti in športne aktivnosti zunaj ali v telovadnici
  • 14.05 – 15.00: domača naloga in učenje
  • 15.00 – 15.30: sprostitvene dejavnosti

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.

Dostopnost