Interesne dejavnosti

INTERESNA DEJAVNOST KRATEK OPIS OZ. PROGRAM VODI
za učence razredne stopnje
kolesarski krožek pridobitev kolesarskega izpita Suzana Torkar Panjtar
mali nogomet učenje osnov malega nogometa Igor Kragelj
angleški krožek za vrtec  in 1. r učenje angleščine skozi igro Vika Perinčič
za učence predmetne stopnje
dramski krožek priprava gledališke predstave

Suzana Torkar Panjtar,

Petra Guna

krožek šivanja šivanje uporabnih izdelkov Nina Kožar Mencinger
prva pomoč spoznavanje osnov Igor Kragelj
Angleški bralni klub – English Book Club branje in pogovor o izbrani angleški knjigi v sodelovanju z ostalimi posoškimi šolami ter dvojezično šolo v Špetru Vika Perinčič
za vse učence
pevski zbor učenje petja, igranja, nastopi Kristina Škibin
likovni krožek likovno ustvarjanje Mirko Kavčič
planinski krožek pohodi in osnove planinstva Mojca Klavžar
tečaj klekljanja učenje osnov Nina Kožar Mencinger

Bralna značka poteka celo šolsko leto, za razredno stopnjo jo vodita razredničarki, za predmetno stopnjo Petra Guna.

Krožki bodo organizirani, če bo vanje vključenih dovolj učencev. Če bi skupina učencev želela obiskovati določen krožek, ki ga šola ne ponuja, bomo skušali njihovi želji ustreči.

Vsi učenci na razredni stopnji bodo v letošnjem šolskem letu sodelovali  v športnih programih Zlati sonček in Krpan.