Šolski koledar

S poukom začnemo v sredo, 1. septembra 2021.
Prvo redovalno obdobje se zaključi 31. januarja 2022.

POČITNICE

Jesenske: od 25. oktobra do 1. novembra
Novoletne: od 25. decembra do 2. januarja
Zimske: od 21. februarja do 25. februarja
Prvomajske: od 27. aprila do 2. maja

ZAKLJUČEK POUKA

9. razred zaključi s poukom 15. junija, ostali pa 24. junija 2022.
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno učenje, za sodelovanje v interesnih dejavnostih in za delo v oddelčni skupnosti.
Ravnateljica podeli priznanja učencem na slovesni prireditvi ob koncu šolskega leta. Posebej pozorni smo na učence, ki zaključujejo šolanje pri nas.
Predaja ključa poteka ob zaključku pouka za 9. razred.

Šolski koledar za osnovne šole za šolsko leto 2021/2022.