Delovni zvezki in potrebščine za šolsko leto 2019/20

POTREBŠČINE

Učitelji so pripravili priporočljiv nabor potrebščin za naslednje šolsko leto, ki ga najdete tukaj. Učenci najprej uporabite potrebščine, ki so ostale od preteklega šolskega leta. Zaželjeno je, da imajo učenci vse potrebščine, da se pouk lahko nemoteno odvija.

DELOVNI ZVEZKI

Za šolsko leto 2019/20 smo šole dolžne zagotoviti delovno gradivo za prvošolce in drugošolce, ki ga bodo prejeli prvi šolski dan. Za ostale razrede je Svet staršev dne 30. 5. 2019 podal soglasje k predlogu o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezen razred. Izbor najdete tukaj.