Čestitke učencem in učenkam pod vodstvom mentorice Vike Perinčič! Z oznako kakovosti sta bila nagrajena mednarodna eTwinning projekta Refugee’s Odyssey in Waves of tolerance, v katerih so sodelovali učenci 7., 8. in 9. razreda. Projekta sta krepila medkulturne in jezikovne kompetence ter razvijala kritično mišljenje, poznavanje rabe IKT orodij in sodelovalno učenje.

Polona Kenda, ravnateljica