Skoči na glavno vsebino

ODJAVA MALICE IN KOSILA

Starši lahko odjavijo prehrano za otroka po elektronski pošti na naslov prehrana@os-podbrdo.si do 7. ure zjutraj. Prijave na obroke potekajo na enak način kot odjave. Potrebno se je prijaviti vsaj en delovni dan vnaprej. Zelo pomembno je, da tudi subvencionirane obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite, sicer ste dolžni poravnati polno ceno. V primeru, da učenec ne more prevzeti obroka zaradi dejavnosti, ki jo organizira šola, za odjavo poskrbijo učitelji.
Dostopnost